?>
 

Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида*

Жылы/

Год

Облыстар/ Области **

Оригинатор -дың нөмiрi/ Номер оригинатора ***

Белгiлер/ Признаки****

1

2

3

4

5

Жапырақсыз жүзген/Жузгун безлистый (C.aphyllum (Pall) Gurke)

 

ШУГЫЛА

2004

14

20

     
Закрыть меню