?>
 

Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида*

Жылы/

Год

Облыстар/ Области **

Оригинатор -дың нөмiрi/ Номер оригинатора ***

Белгiлер/ Признаки****

1

2

3

4

5

Батун пиязы/Лук батун (Allium fistulosum L.)

 

ЛУК БАТУН

1964

5

1

     
 

САВЕЛ

2009

3

294

 

F1

   
Закрыть меню