?>
 

Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида*

Жылы/ Год

Облыстар/ Области **

Оригинатордың нөмiрi/ Номер оригинатора ***

Белгiлер/ Признаки****

1

2

3

4

5

Тургидум бидайы/Пшеница тургидум (Triticum turgidum turanicum)

 

ХОРАСАН

2016

1, 8, 10, 13

352

06

    
Закрыть меню