?>
 

Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида*

Жылы/

Год

Облыстар/ Области **

Оригинатор -дың нөмiрi/ Номер оригинатора ***

Белгiлер/ Признаки****

1

2

3

4

5

Азықтық тритикале/Тритикале на корм (Triticosecale Wittmack)

 

ПРОСТОР

1987

14

169

     

®

АЗИАДА

2014

3, 6

18

04

    
 

КОЖА

2015

3,6

18

    

кү

Закрыть меню