?>

 

                                                                          Жаздық тритикале /Тритикале яровая (X Triticosecale Wittm. ex A. Camus)

 

Сорттың, буданның аты/ Наименование сорта/гибрида*

Жылы/ Год

Облыстар/ Области **

Оригинатордың нөмiрi/ Номер оригинатора

***

Белгiлер/Признаки****

1

2

3

4

5

 

ДАУРЕН

2020

1, 13

2, 405

04

    
Закрыть меню