?>
Порядковый номер Наименование сорта, гибрида* Год Зона допуска** Номер оригинатора*** Признаки****
1 2 3 4 5

Томат
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst ex Farwell
открытого грунта

1. АСТЕРИКС 2014 3, 10, 12, 14 245 03 F1 са, кн    
2. БАБАЙ 2017 3, 5, 12 380 04 F1 са    
3. БАГИО 2013 3 337 05 F1      
4. БАГИРА 2011 3 308 02 F1 ст зг  
5. БОБКАТ 2014 3, 12, 14 245 05 F1 са, тп    
6. ВЕЛОЗ 2016 14 247 02 F1 са    
7. ВИКТОРИНА 1987 2, 3, 4, 7, 11, 14 212 03   тп    
8. ВОЛЬВЕРИН 2014 3, 6, 10, 12 245 04 F1 са, тп    
9. ВОСТОРГ 2016 3, 5, 6, 12, 14 21 04   са    
10. ГС 12 2018 8, 12 245 01 F1 са    
11. ДАР ЗАВОЛЖЬЯ 1993 2, 3, 4 75 03   са    
12. ДОХОДНЫЙ 1978 1, 5, 8, 10, 12, 13 184 02   са    
13. ЗАРЯ ВОСТОКА 2008 3, 5, 14 21 03   са    
14. КЛАССИК 2006 3, 6, 14 264 03 F1 ун    
15. КОНСЕРВАТТО 2020 5 380 02 F1 са, цк    
16. ЛАМАНТИН 2016 14 264 02 F1 са    
17. ЛИДЕР 2011 14 21 04   ун    
18. ЛУЧЕЗАРНЫЙ 1999 3, 6, 9, 14 21 04   са    
19. МАНЫЧ 2020 2, 6, 12 380 02 F1 са    
20. МЕРУЕРТ 1995 3, 6 21 04   кн    
21. МЕТЕОР 2013 3, 14 337 01 F1 ун    
22. МИЦЕНО 2019 12,14 245 03 F1      
23. МОНТИ 2015 14 321 04 F1 са    
24. МОРОГОРО 2022 12 440 04 F1 ст    
25. НАРТТАЙ 2001 3, 14 21 03   кн    
26. НОВИЧОК 1986 3, 6, 9, 14 75 03   цк    
27. ОГОНЕК-777 2017 3, 5, 14, 12 21 04 с кн    
28. ОЛИВИЯ 2013 3 337 02 F1 ун    
29. ПЕРСЕЙ 1993 1, 3, 5, 6, 13, 14 212 03   са    
30. ПЕРФЕКТПИЛ 2011 3 321 01 F1 тп    
31. ПЛАМЯ 1995 12 21 04   цк    
32. ПОЛБИГ 2008 10 221 05 F1 ун    
33. ПУЛЬРЕКС 2013 3 321 03 F1 тп    
34. РАННИЙ 83 1972 3, 7, 14 212 02   са    
35. РАПИТ 2016 14 247 02 F1 са    
36. РАССВЕТ 2008 3, 14 21 04   ун    
37. РИЧИ 1996 5 221 03 F1      
38. РОЗАЛИЗА 2016 14 247 04 F1 са    
39. РОЗМАКС 2017 5, 12, 14 380 03 F1 са    
40. САГАТАН 2020 3, 8, 10, 13, 14 245 02 F1 са    
41. САДЫК 2017 14 293 04 F1 са    
42. САМАЛАДАЙ 1997 3, 5, 6, 8, 12 21 04   тп    
43. САНМИНО 2020 5, 6, 14 245 03 F1 кнса    
44. СВ 8320 ТД 2021 14 321 05 F1 ун    
45. СИБИРСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ 1973 1, 10 87 02   са    
46. СУЛТАН 1998 3 221 03 F1      
47. СУОМИ 2018 14 245 05 F1 ун    
48. СУПЕР РЭД 2011 3 293 03 F1 са    
49. СЮРПРИЗ 2010 6 21 05   ун    
50. ТАНЯ 2009 3 293 04 F1 ун    
51. ТАҢШОЛПАН 2016 3, 5, 6 21 03   са    
52. ТЕРРА КОТА 2020 3, 10, 12, 13, 14 245 03 F1 са    
53. ТОПСПИН 2000 3, 6 221 03 F1      
54. ТУРМАЛИН 2017 3, 5, 12, 14 366 03 F1 са    
55. УЛИССЕ 2016 8 245 03 F1 кн    
56. УМЕКС 2020 5, 6, 14 245 03 F1 ун    
57. УМИТ 2013 6 21 05   са    
58. ФАКЕЛ 1979 3, 5, 14 212 04   тп    
59. ФЛОРИДА 2011 3 293 04 F1 ун    
60. ХАПИНЕТ 2020 12, 14 245 03 F1 ун    
61. ЦАРИН 2014 3, 8, 12 245 03 F1 са, тп    
62. ЦЕРАСО 2010 3 293 02 F1 цк    
63. ЧИБЛИ 2016 3, 10 245 05 F1 са    
64. ЧУДЕСНЫЙ 2020 14 21 04   ун    
65. 08 АВ 8810 2017 14 321 02 F1 кн    
66. 6 ПУНТО 7 2015 14 321 03 F1 са, кн    
67. СЕНТОЗА
2023 3,14,16 439 04 F1      
68. КӨРКЕМ
2023 3,6,16 441,442 04 с Кн, тө    
Закрыть меню